Westra Aros Plåt

Våra tjänster

Westra Aros Plåt är certifierade för BAS-P och BAS-U.

Taksäkerhet

Taksäkerhet innebär att på ett säkert sätt kunna beträda och arbeta på tak med hjälp av fasta taksäkerhetsanordningar. Montering av takstege, väggstege, takbrygga, gångbrygga, nockräcke, livlinefäste & snörasskydd.

Rostfria tak

Reparationer av rostfria sömsvetsade tak.

Fasadarbeten

Vi erbjuder totallösningar med mångårig erfarenhet inom byggbranschen. Ska ni renovera fasaden så hjälper vi er med samtliga plåtgarneringar så som fönsterbleck, droppbeslag, putsrutor etc.

Takrenoveringar

Vi erbjuder översyn och renovering av tak. Alla taktyper har en begränsad livslängd och bör därför regelbundet besiktigas och bytas ut i sin helhet.

Tillverkning

Tillverkning av mått beställda lister, bleck och ränndalar.

Takavvattning

Undvik fuktskador på hus och grund med hjälp av avvattning. Allt för en trygg regnvattenlösning till din byggnad.

Taktäckning

Taktäckning med falsad plåt.

Plåtbeslag

Tillverkning och montering av plåtbeslag.

Skorstensbeklädnader

Vi har lång erfarenhet av skortensbeklädnad. Med tiden sliter väder och vind på din skorsten. Tillverkning och montering av skorstenar och regnskydd.